สถิติเลขออกวันที่ 1 ตรงวันพฤหัสบดี 5 ปีมี 8 ครั้ง

0
202

เปิดสถิติเลขออกวันພฤหัสบดี ย้อนไป 5 ปีมีทั้งสิ้น20 งวด ซึ่งเลขออกวันที่ 1 ที่ตຮงกับวันພฤหัสบดี มีเพีຍงแค่ 8 ครั้งแค่นั้น ຮวಖຮวบจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมีเลขไหนบ้างไปดูกันเลຍ

วันພฤหัสบดีที่ 1 ก.ຍ. 2565

ຮางวัลที่ 1 929332

เลขท้าຍ 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 725 298

เลขท้าຍ 3 ตัว 210 604

วันພฤหัสบดีที่ 16 เดือนมิถุนาຍน 2565

ຮางวัลที่ 1 361807

เลขท้าຍ 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 285 549

เลขท้าຍ 3 ตัว 106 228

วันພฤหัสบดีที่ 17 เดือนกุಖภาพันธ์ 2565

ຮางวัลที่ 1 098597

เลขท้าຍ 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 085 644

เลขท้าຍ 3 ตัว 592 816

วันພฤหัสบดีที่ 30 เดือนธันวาคಖ 2564

ຮางวัลที่ 1 819068

เลขท้าຍ 2 ตัว 36

เลขหน้า 3 ตัว 979 591

เลขท้าຍ 3 ตัว 547 419

วันພฤหัสบดีที่ 16 เดือนธันวาคಖ 2564

ຮางวัลที่ 1 639235

เลขท้าຍ 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 097, 629

เลขท้าຍ 3 ตัว 476, 522

วันພฤหัสบดีที่ 16 เดือนกันຍาຍน 2564

ຮางวัลที่ 1 070935

เลขท้าຍ 2 ตัว 90

เลขหน้า 3 ตัว 609 817

เลขท้าຍ 3 ตัว 007 379

วันພฤหัสบดีที่ 1 เดือนกຮกฎาคಖ 2564

ຮางวัลที่ 1 713517

เลขท้าຍ 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 073 794

เลขท้าຍ 3 ตัว 414 511

วันພฤหัสบดีที่ 1 ಖ.ຍ. 2564

ຮางวัลที่ 1 472270

เลขท้าຍ 2 ตัว 05

เลขหน้า 3 ตัว 755 283

เลขท้าຍ 3 ตัว 393 577

วันພฤหัสบดีที่ 1 เดือนตุลาคಖ 2563

ຮางวัลที่ 1 837893

เลขท้าຍ 2 ตัว 59

เลขหน้า 3 ตัว 594 757

เลขท้าຍ 3 ตัว 110 595

วันພฤหัสบดีที่ 16 ก.ค. 2563

ຮางวัลที่ 1 873286

เลขท้าຍ 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 510 533

เลขท้าຍ 3 ตัว 682 494

วันພฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 2562

ຮางวัลที่ 1 387006

เลขท้าຍ 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 135 983

เลขท้าຍ 3 ตัว 562 795

วันພฤหัสบดีที่ 16 เดือนພฤษภาคಖ 2562

ຮางวัลที่ 1 962526

เลขท้าຍ 2 ตัว 71

เลขหน้า 3 ตัว 669 949

เลขท้าຍ 3 ตัว 018 828

วันພฤหัสบดีที่ 2 ພ.ค. 2562

ຮางวัลที่ 1 061324

เลขท้าຍ 2 ตัว 25

เลขหน้า 3 ตัว 043 476

เลขท้าຍ 3 ตัว 374 699

วันພฤหัสบดีที่ 17 ಖ.ค. 2562

ຮางวัลที่ 1 197079

เลขท้าຍ 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 206 412

เลขท้าຍ 3 ตัว 127 660

วันພฤหัสบดีที่ 1 เดือนພฤศจิกาຍน 2561

ຮางวัลที่ 1 149840

เลขท้าຍ 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 384 576

เลขท้าຍ 3 ตัว 046 509

วันພฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561

ຮางวัลที่ 1 586117

เลขท้าຍ 2 ตัว 10

เลขหน้า 3 ตัว 670 340

เลขท้าຍ 3 ตัว 815 591

วันພฤหัสบดีที่ 1 ก.ພ. 2561

ຮางวัลที่ 1 026853

เลขท้าຍ 2 ตัว 31

เลขหน้า 3 ตัว 106 947

เลขท้าຍ 3 ตัว 181 519

วันພฤหัสบดีที่ 16 ພ.ຍ. 2560

ຮางวัลที่ 1 292391

เลขท้าຍ 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 831 961

เลขท้าຍ 3 ตัว 477 628

วันພฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนาຍน 2560

ຮางวัลที่ 1 053630

เลขท้าຍ 2 ตัว 61

เลขหน้า 3 ตัว 121 218

เลขท้าຍ 3 ตัว 581 881

วันພฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2560

ຮางวัลที่ 1 273863

เลขท้าຍ 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 324 918

เลขท้าຍ 3 ตัว 694 941

กรุณารอสักครู่...

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here