บัตรคนจน คืนเงินค่าน้ำค่าไฟ

0
135

อัปเดตความคืบหน้าโครงการเงินเยียวยาจากรัฐบาล สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินคืนส่วนลดค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้า

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2565 สูงสุด 415 บาท สามารถถอนเป็นเงินสดได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินคืนค่าไฟ สูงสุด 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

รวมทั้ง เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขการรับเงินคืนค่าน้ำค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนยากจน ดังนี้

เงื่อนไขคืนเงินค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0 หน่วยต่อเดือน ต่อเนื่องกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในขณะนี้

แต่ว่าแม้ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนที่กฟน.

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงื่อนไขคืนเงินค่าน้ำประปา

สำหรับในการรับเงินคืนค่าน้ำประปาในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำเป็นจะต้องใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

ก็เลยจะได้รับเงินคืนไม่เกิน 100 บาท หากใช้น้ำเกินกว่าที่กำหนด 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นจะต้องชำระเงินส่วนต่างเองทั้งหมดทั้งปวง

แนวทางลงทะเบียนค่าน้ำฟรี

ผู้ใช้น้ำประปาใน กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

สรุปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟ ในวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2565 จะได้รับเงินคืนสูงสุด 415 บาท

โดยทั้งส่วนลดค่าน้ำกับค่าไฟฟ้า สามารถถอนเป็นเงินสดได้ผ่านตู้เอทีเอ็ม และก็สะสมในเดือนต่อไปตามสิทธิ์ที่ได้รับ

ในส่วนของเงินเข้าบัตรคนจนรอบหน้า เช็กปฏิทินไทม์ไลน์เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน 2565 รอบต่อไปในวันที่ 22 พ.ย. 2565

รับเงินเยียวยา เบี้ยความพิ การ จำนวน 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิ การรวมทั้งได้รับเงินเบี้ยความพิ การ ถอนเป็นเงินสดได้ และก็สะสมในเดือนถัดไปได้

บัตรคนยากจน กรมบัญชีกลาง พ.ย. 2565

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

ขอบพระคุณ กรมบัญชีกลาง

กรุณารอสักครู่...

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here